• (התנתק)
התקדמות באישור הצעת החוק להחמרת ענישה כלפי תוקפי עובדי הוראה


י"ב אדר, תשע"ח
27 פברואר, 2018 
חברות וחברים יקרים,
ההתמדה משתלמת. 

הצעת החוק להחמרת ענישה כלפי תוקפי עובדי הוראה אשר אותה יזם ארגון המורים ואשר הוכנה לחקיקה על ידי משרד החינוך, אושרה היום בוועדת החוקה של הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית.

במסגרתה, מוצע להחמיר בעונשם של תוקפי עובדי חינוך ובכללם עובדי בעלויות, רשתות, רשויות מקומיות ועובדי מדינה כך שעונשם יעמוד על חמש שנים, ללא צורך בקיומן של נסיבות מחמירות נוספות הנדרשות ביחס לתקיפת עובדי ציבור אחרים.

אני שמח שמשרד החינוך החליט לקדם את החקיקה אותה הצענו ועליה נאבקנו במשך זמן רב. זוהי תרומה חשובה של שר החינוך לציבור המורים העל יסודיים. 

החוק המתקדם הוא אבן בסיס להתנהלות ציבור ההורים אל מול המורים ויחזק את מעמד המורה והמקצוע.

הצעת החוק עוד נדרשת לעבור בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת לפני שתכנס לתוקפה.
נמשיך לעדכן בצעדי קידומה.