• (התנתק)
פרישה לפנסיה מוקדמת מבעלויות

י"ח אדר, תשע"ח
5 מרץ, 2018 

פרישה לפנסיה מוקדמת מבעלויות

מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת מבעלויות, מתבקשים להתאזר בסבלנות עוד מספר ימים עד אשר יעלה משרד החינוך את הטפסים המקוונים.
השנה ימולאו הטפסים באתר "פורטל עובדי הוראה" של משרד החינוך.
ההנחיות תינתנה בהמשך באתר ארגון המורים ובגליון "קשר עין" הקרוב.
בשלב זה הנכם מתבקשים להכין תלוש שכר עדכני, דו"ח רבעוני מקרן הפנסיה וכן אישור על רצף הזכויות (אם יש).

 
בברכה,
מחלקת פנסיה
ארגון המורים