• (התנתק)
השתתפות בכנס המנהלים הארצי בירושלים


כ"א אדר, תשע"ח
8 מרץ, 2018 
לכבוד
למנהלי בתי הספר
שלום רב,

לאחרונה שלחה דסי בארי, מנהלת אגף החינוך העל יסודי, הזמנה לכל מנהלי בתי הספר העל יסודיים לכנס מנהלים ארצי בירושלים ביום שלישי, 13.3.2018.
בשם ארגון המורים והתאגדות מנהלי בתי הספר, הרינו מזכירים שעיצומי המנהלים עודם בתוקף ועל כן אין להשתתף בכנס!
להזכירכם, העיצומים כוללים כל שיתוף פעולה בנוגע לוועדה מלווה, ועדת סטטוס, ועדת מיפוי, ועדת מעקב, ועדת תאום, ועדת יעדים, ועדת חזון, ועדת אקלים חינוכי, ועדת טיוב, ועדת רמזור, ועדה על התמונה החינוכית, ועדה מתמדת, ועדה מתמידה ושמות נרדפים נוספים של ועדה מלווה.
בנוסף, כוללים עיצומי המנהלים גם את מבחני הפיז"ה והמיצ"בים וכן כנסים של משרד החינוך והמחוזות ובקרה רב תחומית בחטיבות העליונות.
עלינו להדגיש כי העיצומים חוקיים ולגיטימיים, בהיותם במסגרת מאבק מקצועי של מורים ומנהלים וכי יש לקיימם גם אם הם פוגעים זמנית במערכת החינוך שכה יקרה לנו.