• (התנתק)
איגרת אישית למורים


י"א ניסן, תשע"ח
27 מרץ, 2018 

מורות ומורים יקרים,

אני מבקש להודות לכם על התמיכה האדירה, ועל החיזוקים והברכות.
הפניות והתגובות הרבות מחממות את הלב, ומגבירות את הכוח להמשיך את הדרך ולדאוג לכל אחת ואחד ולכולם כקבוצה אחת.

כפי שהתחייבתי בפני חברי ועידת הארגון – אני מתחייב בפניכם להמשיך להיאבק ללא חת ומורא למען זכויות המורים. זאת, כאשר הסכם השכר, גמולי התפקיד הנוספים, תוספות השכר והחקיקה שיזם ארגון המורים למיגור ומאבק באלימות כנגד מורים, הם רק שלב ראשון בקידום מעמד המורה והעלאת קרנו של המקצוע החשוב במדינה והעוסקים בו!

אני מודיע, שלא נעצור ולא ננוח ונאבק בכל הכוח והאמצעים החוקיים הקיימים, למען מורי חטיבות הביניים.

חברי הנהלת הארגון ואנוכי כיו"ר ההנהלה, מקבלים בכבוד אדיר ובאחריות מלאה להנהיג את ארגון המורים, אשר לא בכדי נוספו לבין שורותיו כעשרים אלף מורים, רק בארבע השנים האחרונות!

כיום מונה ארגון המורים כ-75,000 חברים, כאשר חוזקו ועוצמתו לא רק בהישגיו הקיבוציים הרבים אלא גם בטיפול בפרט ובהגנה על כל מורה ומורה.

אני גאה ומרכין ראש בפניכם חברות וחברי ארגון יקרים ומאחל לכולם חג חירות כשר ושמח!!