• (התנתק)
הסדר מלגות חדש בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה למינהל

הסדר מלגות עם המכללה למינהל

בהתאם להסדר בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה למינהל, מורה חבר ארגון המורים שיחל לימודיו בשנה״ל תשע״ט בחוג לתואר שני M.B.A. במינהל עסקים עם התמחות בפסיכולוגיה עסקית וניהולית ויימצא זכאי לקבלת מלגה בסך 5,000 ₪ בהתאם לקריטריונים של המחלקה לקרן ידע, יקבל מלגה נוספת בסך 4,000 ₪ מהמכללה.

ייחודיות התוכנית:
• כיתה ייעודית למורים.
• קורסי התמחות, הכוללים תכנים ייעודיים המתמקדים בחדשנות ועתידנות פדגוגית, מיומנויות בניהול וארגון חינוכי, מנהיגות וזהות חינוכית ויישום פסיכולוגיה חיובית בחינוך.
• הטבות מיוחדות לאנשי חינוך.
• תואר שני בשלושה סמסטרים.

לפרטים:
גב׳ חנה שרעבי
טלפון: 03-9634051
Hannash@hdq.colman.ac.il