• (התנתק)
הסדר להחזר כספי למורים על רקע ניכויי השכר בשל רקע השביתה


י"ט ניסן, תשע"ח
4 אפריל 2018 


מורות ומורים יקרים,
 
הנדון:
הסדר להחזר כספי למורים על רקע ניכויי השכר בשל רקע השביתה
 
במסגרת המאבק לקראת חתימת ההסכם הקיבוצי, שבתנו שביתה כללית בתאריכים 12.11.17 – יום א' ו-21.11.17 – יום ג'. בנוסף לכך, בתי ספר באזורים מסוימים שבתו שביתות אזוריות.
 
עם החתימה על ההסכם הקיבוצי, התעקשנו מול משרדי האוצר והחינוך, כי מורים החפצים בכך, יקבלו את הכספים שנוכו משכרם בחזרה תמורת החזר ימי שביתה.
 
להלן ההסדר:
עבור אחד מהימים של השביתה הכללית, יתקיים יום לימודים ב-21.5.18 (אסרו חג שבועות).
יום הלימודים יתקיים באותן החטיבות העליונות בהן התקיימה השביתה.
מנהל בית הספר יכין עבור יום זה מערכת שעות הדומה לאחד מימי השביתה הכללית שהתקיימה ב-12.11.17 או ב-21.11.17, לפי שיקול דעתו.
 
מורים שנעדרו בשל השביתה, יחזירו יום זה, אם הם חפצים בהשבת השכר שנוכה משכרם.
 
היום השני של השביתה הכללית, יוחזר ב-2.10.18 (אסרו חג סוכות).
ביום זה תורכב מערכת הדומה למערכת שהתקיימה באותו היום השני של השביתה, אותו לא החזירו המורים ב-21.5.18.
 
מורים אשר שבתו בימים נוספים, במהלך ההשבתות האזוריות (מעבר לשני ימי השביתה הכללית), יחזירו שעות לימודים ב-3.5.18 (ל"ג בעומר).
 
מורים שיבחרו שלא להחזיר את שעות העבודה ולנצל ימים אלה כחופשה מכל סיבה שהיא, לא יקבלו את השכר שנוכה.
 
מורים יכולים להגיע להסדר עם הנהלת בית הספר, למתן תגבורים לתלמידים לקראת הבגרויות (או בשל סיבות אחרות) גם שלא בימים המצוינים כאן. הנהלת בית הספר תהיה אחראית לדווח לבעלות על החזר השעות במועדים שנקבעו, בהתאם לצורכי בית הספר.
 
החזר ימי השביתה בתאריכים שנקבעו, אינו תלוי בהופעת התלמידים לבית הספר. המורים שיבחרו בכך, יעמדו בימים אלה לרשות המערכת, ואינם אחראים להופעת או אי הופעת התלמידים.
 
לפי ההסדר, המורים יקבלו בחזרה כמקדמה את הניכויים משכרם במשכורת אפריל, שתשולם בראשית מאי. מורים אשר יבחרו שלא להחזיר ימים ובשל כך לא לקבל את ההחזר הכספי, ינוכה ההחזר משכרם במשכורת אוקטובר שתשולם בנובמבר.
 
מורים שלא שבתו, משום שימי השביתה התקיימו בימים החופשיים שלהם או בימים בהם שהו בחופשת מחלה או בכל חופשה אישית מאושרת אחרת, אינם צריכים להחזיר ימים אלה.
 
המשך חופשת אביב מהנה,