• (התנתק)
החזר שכר לימוד ומענקי שעות

א' אייר, תשע"ח
‏16 אפריל 2018

מורות ומורים יקרים,
שלום רב,
הנדון: החזר שכר לימוד ומענקי שעות

כידוע, עפ"י ההסכמים הקיבוצים מענק שעות והחזר שכר לימוד ניתנים לעובדי הוראה פעילים, המועסקים לפחות שליש משרה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

הגשת הבקשות נעשית במערכת המקוונת בפורטל עו"ה.
להלן הלינק למענקים ללימודים אקדמאיים בפורטל:
http://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/maanakshaothechzershcharlimud.aspx 

לתשומת ליבכם - המערכת המקוונת לבקשת מענקי לימודים (שעות או החזר שכ"ל) לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ב- 15.4.18 ותיסגר 01.07.18 בחצות. עד למועד זה יש לדאוג למלא את כל הטפסים ולצרף את האישורים הרלוונטיים.


בברכה,
שלמה חדד 
יו"ר המח' הפרופסיונלית


העתקים: מר רן ארז – יו"ר הנהלת ארגון המורים
           מזכירי סניפים