• (התנתק)
ועדות חריגים כניסה ויציאה מרפורמת עוז לתמורה

א' אייר, תשע"ח
‏16 אפריל 2018

מורות ומורים יקרים,
שלום רב,
ועדות חריגים כניסה ויציאה מהרפורמה

כניסה לרפורמה
עובד הוראה שאינו עומד בתנאי הסף להצטרפות לרפורמה (למעט מתמחים) רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמה.
הגשת בקשות לוועדות חריגים להצטרפות לעוז החלה מיום 12.4.18.
המועד האחרון להגשת בקשות לוועדות חריגים להצטרפות 10.6.18.
קריטריונים לדיון בוועדת חריגים להצטרפות :
1. עובדי הוראה קיימים בעלי תעודת הוראה בלבד לחינוך גופני המלמדים את המקצוע בפועל.
2. עובדי הוראה חסרי תואר אקדמי אך בעלי רישיון הוראה או תעודת הוראה למקצוע טכנולוגי המלמדים את המקצוע בפועל.
3. עובדי הוראה חסרי רישיון הוראה או תעודת הוראה אך בעלי תואר אקדמי במקצוע טכנולוגי המלמדים את המקצוע בפועל.
4. בעלי רישיון הדרכה ללא תואר אקדמי וללא רישיון הוראה או תעודת הוראה המלמדים בפועל את מקצוע ההדרכה
** עובדי הוראה שלא יהיה בידם אחד מהשניים, תואר אקדמי או תעודת הוראה לא יאושרו להצטרף לרפורמה.

יציאה מהרפורמה
כל עובד הוראה המבקש לקבל פטור מרפורמת עוז לתמורה רשאי להגיש בקשה מסודרת ליציאה מהרפורמה .
הגשת הבקשות לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה החלה בתאריך 12.4.18
המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה 10.6.18.
לידיעתכם, האישור ניתן לשנה אחת בלבד.
הגשת הבקשה תתבצע באופן מקוון בלבד דרך מערכת עוש"ר ע"י לחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה".

קריטריונים ליציאה מעוז לתמורה
1. סיבה רפואית – מצב בריאותי של עובד ההוראה בכפוף לאישור מרופא תעסוקתי (מטעם אחת מקופת חולים).
2. מצב בריאותי של בן זוג או ילד בצירוף אישורים רפואיים .
3. עובד הוראה שמלאו לו 60 שנה ויותר, או כאשר הינו גמלאי שפרש בפרישה מוקדמת ושב ללמד במערכת החינוך. לאחר קבלת אישור יציאה ההחלטה תהיה סופית ולא ניתנת לשינוי ממועד מתן אישור זה ואילך. עובד הוראה שקיבל בעבר אישור ליציאה מהרפורמה בגין קריטריון זה לא יידרש להגיש בקשה נוספת מידי שנה
4. סיבות משפחתיות מיוחדות – כגון : פטירה של בן / בת זוג , משפחות ברוכות ילדים וכד'.
5. סיבות הנובעות מאופי העסקה / צרכי מערכת החינוך כגון : מקצועות נדרשים, עבודה לימודים לתואר שני ושלישי.

לידיעה: עובד הוראה שיקבל אישור ליציאה מהרפורמה לא יוכל למלא כל תפקיד
בביה"ס בו הוא עובד.

עו"ה שקיבל אישור יציאה מעוז לתמורה לא יוכל להגיש בקשת צירוף לאותה שנת לימודים.

החלטת הוועדה תעודכן במערכת עוש"ר ניתן יהיה לצפות בה באמצעות סיסמא אישית.
כמו כן, ניתן לערער בכתב על החלטת הוועדה תוך שבועיים מיום משלוח ההחלטה באמצעות המערכת המקוונת או באמצעות פקס שמספרו 025604746
להלן לינק המרכז את הסוגיות בהערכות הטמעת עוז לתמורה לשנת הלימודים תשע"ט

http://poh.education.gov.il/SiteAssets/oz_litmura_tashat.pdf בברכה,
שלמה חדד 
יו"ר המח' הפרופסיונלית


העתקים: מר רן ארז – יו"ר הנהלת ארגון המורים
           מזכירי סניפים