• (התנתק)
היערכות לקראת שנהל תשע''טכ"ג אייר, תשע"ח
8 מאי, 2018 

לכבוד 
מנהלי בתיה"ס העל יסודיים
שלום רב, 

הנדון: היערכות לקראת שנה"ל תשע"ט (ספטמבר 2018 עד אוגוסט 2019)

רפורמת "עוז לתמורה" יצרה מבנה שבוע עבודה שונה אשר אמור לתת מענה לצרכי ביה"ס על מוריו ותלמידיו . לצערי, ביצוע הרפורמה בבתיה"ס לא נותנת מענה לעבודות ההכנה של המורים ו-5 שעות השהייה המיועדות לכך לא ממלאות את תפקידן מכמה סיבות:
1. פיזור שעות השהייה במשך השבוע בצורה ספורדית פוגם ביעילות עבודת המורה. בסופו של דבר העבודה לא נעשית בשעות השהייה והמורה נאלץ לבצעה בביתו. מדובר בבדיקת מבחנים, עבודות תלמידים, פורטפוליו של תלמידים ובניית מערכי שיעור. העבודה בבית מתווספת לשעות השהייה שהמורה שוהה בביה"ס והדבר נוגד את מטרת הרפורמה . 
2. שיבוץ שעות השהייה במהלך יום הלימודים אינו מאפשר קיזוז שעות כמתחייב מההסכם הקיבוצי במקרים בהם המורים נאלצים לעבוד בשעות שלאחר 15:30 .
3. שיבוץ שעות השהייה במהלך יום הלימודים מנוצל ע"י הנהלות בתיה"ס למילוי מקום ובמקרה זה, שוב המורה נאלץ לקחת עבודה לביתו.

אנו פונים אליכם , מנהלי בתיה"ס העי"ס, כעת, בחודש מאי, לקראת הכנת שנה"ל הבאה, ומבקשים להרכיב את מערכות השעות של המורים כך ששעות השהייה של המורים תשובצנה רק בסוף היום או בתחילתו ולא בצורה בודדת אלא בצמדים או בשלשות. כך השעות תהיינה יעילות הרבה יותר ותחסוכנה עבודה רבה ומיותרת מהמורים. 
אנו מצפים מכם, המנהלים, להתחשב בצרכי המורים והמערכת ולשבץ את שעות השהייה בהתאם לבקשתנו . 
לא נוכל להמשיך במצב הקיים ולפיכך, אם יתברר שיש בעיות עם ביצוע סעיף זה ברפורמה, יש לתקן זאת.
אנו מצפים מכם לשתף פעולה עמנו בנושא זה.