• (התנתק)
שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה האקדמית בית ברלשיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה האקדמית בית ברל

המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה.

הסכם מלגות נחתם בין קרן ידע של ארגון המורים לבין חוגים לתואר שני במכללה האקדמית בית ברל:
תואר שני בהוראה ותעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי M.Teach במקצועות האלה: מתמטיקה, מדעי הסביבה והחקלאות, מדעי הטבע (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה), מדעי המחשב, מדעי החברה והאזרחות, היסטוריה, לימודי ארץ ישראל וגאוגרפיה, לשון עברית (לביה"ס העברי ולביה"ס הערבי), ערבית (לביה"ס העברי ולביה"ס הערבי), ספרות ועברית כללית, מקרא ותרבות ישראל, אנגלית, לימודי אומנות עיוניים.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ש"ח מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי התוכנית הנ"ל במכללה האקדמית בית ברל בשנה"ל תשע"ט, יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 2,000 ש"ח מטעם המכללה.

לימודי תואר שני M.Ed. בתחומים האלה: ניהול וארגון מערכות חינוך, תכנון לימודים והערכה, הוראה ולמידה: שפות, קידום נוער בסיכון ובמצוקה, ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית, חינוך ומורשת ערבית, חינוך לאומנות.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ש"ח מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי.M.Ed. בתחומים הנ"ל במכללה האקדמית בית ברל בשנה"ל תשע"ט, יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,500 ש"ח מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

לימודים לתעודת הוראה במקצועות האלה:
מתמטיקה, מדעי הסביבה וחקלאות, מדעי הטבע (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה), מדעי המחשב, מדעי החברה ואזרחות, היסטוריה, לימודי ארץ ישראל וגאוגרפיה, לשון עברית (לביה"ס העברי ולביה"ס הערבי), ערבית (לביה"ס העברי ולביה"ס הערבי), ספרות עברית וכללית, מקרא ותרבות ישראל, אנגלית, לימודי אומנות עיוניים.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 3,000 ש"ח מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי תעודת הוראה בתחומים הנ"ל במכללה האקדמית בית ברל בשנה"ל תשע"ט, יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,000 ש"ח מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

ליצירת קשר עם המכללה : 09-7473182