• (התנתק)
עדכון בנושא פסק דין קוריצקימורים יקרים,
עדכון בנושא פס"ד קוריצקי

כידוע לכם לפני כשנתיים ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בנושא הסכם רציפות זכויות פנסיה (פס"ד קוריצקי).
כידוע, המדינה וקרנות הפנסיה נמנעו מליישם את פסק הדין עד כה, בטענות שונות בעניין ביצוע החישובים הנדרשים, וטרם ביצעו את פסק הדין אלא למספר מועט של גמלאים.
ביום שני, 7.5.18 התקיים דיון בבית המשפט העליון, בעניין מימוש פסק הדין.
בדיון הוסכם כי על הקרנות, המדינה וההסתדרות הכללית להגיע בתוך חודשיים להסכם בעניין יישום פסק הדין, וזאת מתוך מגמה שמימוש פסק הדין יתבצע בחודשי הקיץ של שנת 2018.
נקבעה ישיבת תזכורת נוספת שתתקיים ביום 8.7.18, ובה אמורים הצדדים להציג בפני בית המשפט העליון את ההסכמות אליהן הגיעו.
להערכתנו, אנו קרובים יותר מתמיד ליישום פסק הדין גם על ציבור המורים, ולביצוע תשלומי ההפרשים בהקדם האפשרי.


בברכה,
נורית הס, יו"ר מחלקת הפנסיה
ארגון המורים