• (התנתק)
הגשת מועמדות לפרס החינוך לשנת הלימודים תשע''ח - 2018
הנדון: פרס החינוך של ארגון המורים תשע"ח
על חינוך לערכים ולמצוינות חברתית:
מעורבות חברתית ואזרחית, נתינה ותרומה לקהילה

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים מקיים את מפעל פרס החינוך זה 20 שנים.
מטרתנו לעודד בתי ספר לקדם ערכים חינוכיים בהתאם לערכי יסוד בחברה הישראלית כמוגדר במגילת העצמאות ובהתאם למטרות החינוך במדינת ישראל ובכל מדינה מתוקנת בעולם.
ארגון המורים מאמין בהוראה המשלבת הקניית ערכים, בצד טיפוח אקלים חברתי וערכי, עידוד מעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה ולחברה.

הקריטריונים להענקת הפרס:

פרס הארגון יוענק לבתי ספר המובילים תכנית חינוכית - ערכית ייחודית לקידום ערכים ובהם: כבוד הדדי וסובלנות, נתינה ותרומה לקהילה, מעורבות אזרחית תוך מחויבות למטרות החינוך בישראל על פי הקריטריונים המפורטים להלן:
1. מנהל בית הספר מוביל תפיסה חינוכית המקדמת חינוך ערכי ותרומה לקהילה ולחברה.
2. מורים ואנשי צוות שותפים למאמץ החינוכי להגיע להישגים בחינוך ערכי ובתרומה לקהילה.
3. בית הספר מקיים פיתוח מקצועי של מורים בתחומי החינוך הערכי.
4. ביה"ס מדריך ומכשיר את תלמידיו לתרומה לקהילה, תוך גילוי הישגיות ויצירתיות.
5. הערכים באים לידי ביטוי בפעילות התלמידים למען הזולת בבית הספר ובקהילה.
6. בחטיבת הביניים- הפעילות היא נחלת רוב קבוצת היעד שהוגדרה לתכנית - שכבת גיל, או החטיבה כולה .
בחטיבה העליונה- בתכנית הבית ספרית יוזמות ייחודיות והפעילות היא מעבר לתכנית החובה (מעורבות חברתית והתפתחות אישית) כדרישה לקבלת תעודת הבגרות.
7. הפעילות מתקיימת במסגרת תכנית שיטתית ולאורך זמן בשנת הלימודים.
8. ההורים שותפים לתהליכים החינוכיים-ערכיים ולקידום התרומה לקהילה.
9. מעורבות ושותפות של נציגי קהילה ו/או הרשות המקומית.

לבתי הספר המצטיינים יוענק פרס כספי וגביעי מצוינות חברתית

ועדת הפרס
בוועדה 5 חברים, חברי ארגון המורים, הפועלים כגוף בלתי תלוי. חברי הוועדה מקבלים את הפניות, ממיינים אותן לפי הקריטריונים ומבקרים בבתי ספר אשר עמדו בדרישות הסף.
על סמך כל זאת מחליטים חברי הוועדה אילו הם בתי הספר הראויים לפרסים.

בתי ספר המאמינים בגישה זו, ומיישמים אותה הלכה למעשה, מוזמנים להציג את מועמדותם לפרס החינוך לשנת הלימודים תשע"ח - 2018.
הצגת המועמדות תהיה בחתימת מנהל בית הספר ותכלול:
- "תעודת הזהות" של בית הספר
- רציונל התכנית הבית ספרית העומדת בהלימה לנושא הפרס ולקריטריונים דלעיל.
- תיאור מפורט של התכנית הבית ספרית, משתתפים ושותפים בה.
- תמונות ,סרטים, יוטיוב, מצגות וכל אמצעי המחשה אחר
(עדיף לשמור ב "דיסק-און-קי" לא ב CD)

כל זאת יש לשלוח אל ועדת הפרס:
דוא"ל: irgunmail@igm.org.il
דואר: ארגון המורים, דרך מנחם בגין 23 תל אביב 6618356
עד לתאריך ט"ו בסיוון תשע"ח - 28.6.2017