• (התנתק)
מאבק נגד תשלומי הורים של פורום ועדי ההורים היישוביים הארציכ"ח סיון, תשע"ח
11 יוני, 2018 

לכבוד
ציבור המורים חברי ארגון המורים
שלום רב,

במדינת ישראל קיים חוק לימוד חובה חינם.
עם זאת נאלצים ההורים לשלם מדי שנה סכומים נכבדים לבתי הספר.
פורום ועדי ההורים היישוביים הארצי, שמייצג את ההורים, החליט להיאבק נגד תשלומי הורים ולפתוח בסירוב לשלם עבור סל תרבות.
מאבקם צודק. אל לנו לצאת נגדו.
על כן הינכם מתבקשים שלא לעסוק בגביית כספים מכל סוג שהוא עבור בית הספר.
המורים אינם גובים ואינם צריכים לעסוק בזה.
אל למורים לתת יד לפגיעה במאבקם הצודק של ההורים!