• (התנתק)
דמי הבראה ומענק יובלמורות ומורים יקרים,

במשכורת חודש יוני על המעסיקים לשלם לעובדי ההוראה תשלום הבראה ומענק יובל.
נא לבדוק ולוודא שאכן התשלום מתקבל על פי הפירוט הנ"ל.

קצובת דמי הבראה
במשכורת חודש יוני המשולמת בתחילה חודש יולי יש לשלם את קצובת דמי ההבראה.
תשלום דמי הבראה בסך 426 ₪ ליום , להלן הטבלה לפי ותק עובד ההוראה:

ותק בהוראה

ימי הבראה

3 שנים ראשונות

 7ימים

4-10   שנים

9 ימים

11-15 שנים

10 ימים

16-19 שנים

11 ימים

20-24 שנים

12 ימים

25 שנים ומעלה

13 ימים


מענק יובל
מענק יובל ישולם לזכאים למענק במשכורת חודש יוני 2018 .
מענק יובל הינו בשיעור 60% מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורין להוציא תשלומים חד שנתייים, כגון ביגוד והבראה.
מענק יובל ישולם לעובד הוראה בעל ותק מצטבר בהוראה של 25 ( בחט"ב או בחט"ע ) או 30 שנה ( גני ילדים, יסודי, מכללות להכשרת עובדי הוראה ) ומעלה כולל ותק שירות צבאי

קצובת דמי הבראה ומענק יובל ישולמו עפ"י חלקיות משרה ועד משרה אחת
עובד הוראה המועסק אצל יותר מעסיק אחד, והיקף משרתו הכוללת אצל שני המעסיקים הינו מעבר ל- 100% משרה, זכאי לקבל אצל כל מעסיק בנפרד את הקצובה היחסית להיקף משרתו אצלו.

חופשה מהנה ונעימה