• (התנתק)
סיוע לאגודה למלחמה בסרטןי"א תמוז, תשע"ח
24 יוני, 2018 

חברי המורים שלום,

"האגודה למלחמה בסרטן" היא האגודה היחידה בישראל הנלחמת בסרטן בכל המישורים האפשריים: מחקר, רכישת ציוד רפואי מתקדם, סיוע ותמיכה לחולים עצמם והסברה להתנהגות מונעת וגילוי מוקדם לציבור הרחב - במסגרת זו ניתנות במהלך השנה בבתי הספר הרצאות מטעם האגודה על הסכנות שבעישון ובחשיפה מוגזמת לשמש.

האגודה, מתוך עקרון, לא מסתייעת במימון ממשלתי אלא מממנת את כל פעולותיה מתרומות הציבור בלבד, כאשר מבצע "הקש בדלת" הוא המבצע העיקרי לגיוס תרומות אלו.

השנה יתקיים אי"ה המבצע ביום שני ו' בחשוון תשע"ט, 15 באוקטובר 2018.

מורי ישראל חינכו דורות רבים לאזרחות טובה של נתינה ועזרה לזולת ואני קורא לכם, במיוחד בתקופה כה סוערת למערכת החינוך, להמשיך ולגלות דוגמא ומופת ולסייע ככל הניתן להצלחת המבצע כי "המלחמה בסרטן היא המלחמה של כולנו".