• (התנתק)
הסכמים
הסכמי רפורמת עוז לתמורה
שעות עוז לתמורה
מבנה שבוע עבודה ברפורמה מלאה
סימולטור שכר
סימולטור לחישוב שכר
טפסי עוז לתמורה
טפסי הצטרפות/ יציאה מהרפורמה