• (התנתק)
הסכמים
הסכמי רפורמת עוז לתמורה
שעות עוז לתמורה
מבנה שבוע עבודה ברפורמה מלאה
סימולטור שכר
סימולטור לחישוב שכר
לומדת עוז לתמורה
בניית מערכת שעות בעידן עוז לתמורה
טפסי עוז לתמורה
טפסי הצטרפות/ יציאה מהרפורמה
עוז לתמורה תשע"ח
חוזר משרד החינוך- הערכות להטמעת עוז לתמורה