• (התנתק)
סמינר העמותה הפדגוגית

סמינר חיפה - עיר כרמל ועמים התקיים בתאריך 14-15.4.19 במלון דן כרמל בחיפה