• (התנתק)
רישום להשתלמויות

רישום למגוון רחב של השתלמויות בתחומי דעת והעשרה שונים

המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות של ארגון המורים מציעה לכם מגוון רחב של השתלמויות בתחומי דעת והעשרה שונים. ההשתלמויות מתקיימות ברחבי הארץ ומיועדות לכלל ציבור עובדי ההוראה, מורים פעילים, מורים בשבתון וגמלאים ובמסגרתן ניתן ללמוד, ליהנות ולצבור גמולי השתלמות. חוברת ההשתלמויות באתר מרכזת את כל ההשתלמויות וניתן לקבלה גם בדואר.
לפירוט אודות התכנים, המיקום, המרצה ולרישום מקוון יש ללחוץ על אחד הריבועים: "רישום להשתלמויות" / "השתלמויות מקוונות" / "הכשרת בעלי תפקידים".

אודותינו
המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות
השתלמויות - מידע ורישום
הרשמה ומידע להשתלמויות תשפ"א
השתלמויות מקוונות
השתלמויות בלמידה מהבית
הכשרת בעלי תפקידים
השתלמויות להכשרת בעלי תפקידים
חוברת השתלמויות תשפ"ב
חוברת ההשתלמויות לעיון (ללא הרשמה)
טפסי רישום
טפסי רישום להורדה
מועדון תרבות
בשיתוף העמותה הפדגוגית