• (התנתק)
ייעוץ ומידע

רפורמת עוז לתמורה, אופק חדש, תנאי העסקה, שכר וביטוח אחריות מקצועית

עוז לתמורה
כל המידע על רפורמת עוז לתמורה
אופק חדש
מנהלת אופק חדש
זכויות המורה
מדריך זכויות המורה
זכאות לגמול בגרות
טבלת זכאות לגמול בגרות
טבלת שכר
טבלת שכר
קבלת עבודה והפסקתה
קבלת עבודה והפסקתה
סיוע לנפגעי אלימות
סיוע אישי למורים נפגעי אלימות במערכת החינוך
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מקצועית