• (התנתק)
חוזר רענון - סיום שנת הלימודים הזו והיערכות לשנת הלימודים הבאהכ"ב סיון, תשע"ח
5 יוני, 2018 

לכבוד 
ציבור מורי ומנהלי בתי הספר
שלום רב,

חוזר רענון - סיום שנת הלימודים הזו והיערכות לשנת הלימודים הבאה

כמידי שנה, גם הפעם אני שולח לכם חוזר רענון לגבי סיום שנת הלימודים הזו והיערכות לשנת הלימודים הבאה.
חוזר זה יוצא בזמן המתאים על מנת שכולכם - מורים ומנהלים כאחד - תוכלו להיערך בהתאם.

 1. שנת הלימודים מסתיימת ב- 20.6.18 ואין לעבוד כל עבודה שהיא אחרי מועד זה ללא תמורה. בעיקרון, מדובר בפגרת הקיץ שבה מורה לא צריך לעבוד. אם בכל זאת רוצה מורה להיענות לדרישות המנהל ולעבוד, אזי הוא צריך להודיע שיבצע עבודה זו תמורת תשלום ולסכם זאת בכתב עם המנהל . הוראה זו כוללת גם יועצים חינוכיים.
 2. היערכות לשנה"ל הבאה - תשע"ט, ספטמבר 18 - תיעשה אך ורק במשך יום או יומיים לפני פתיחת שנה"ל. אין להיענות לדרישות מנהלים אשר מתייחסים אחרת למספר ימי ההיערכות ומתחילים לבצע אותם אפילו שבוע לפני תחילת שנה"ל. אין להסכים לכך בשום פנים ואופן! במקרה שהנכם נדרשים ליותר מיום היערכות אחד מוקדם יותר מ- 30 או 31 לאוגוסט, יש להודיע על כך למזכיר/ת הסניף באופן מידי .
 3. פתיחת שנה"ל – שנה"ל מתחילה ביום ראשון 2.9 ולא לפני כן.
 4. קיזוז שעות - את שעת יום ההיערכות יש לקזז מהשעות שמורה חייב לתת במהלך חודש ספטמבר. אין עבודה בחינם !
 5. שיבוץ מערכת - יש לשבץ את מערכת השעות כך שהשעות תומכות ההוראה תשובצנה בסוף יום עבודה או בתחילתו , 2-3 שעות ביחד.
 6. מילוי מקום - אין לבצע מילוי מקום בשעות תומכות הוראה או בשעות הפרטניות
 7. שעות פרטניות - השעות הפרטניות מיועדות לתגבורים עם אחד עד שלושה תלמידים .
 8. אין לחלק כיתה לקבוצות על חשבון שעות פרטניות. אם מורה מכין לבגרות 3-1 תלמידים על חשבון שעות פרטניות, הוא זכאי לגמול הכנה לבגרות .

להזכירכם, השעות הפרטניות מיועדות לעבודה עם תלמיד אחד או שניים לתקופה קצרה, עד להשלמת החומר ו/או להבאת התלמיד לרמת שאר הכיתה .

 1. סיום יום הלימודים - יום הלימודים נגמר עם תום השיעור השמיני ולא לאחר השעה 15:30 . זה כולל את כול מטלות המורה, כולל ישיבות אספות הורים, השתלמויות וכד'.
 2. קיזוזים - אם ועד המורים, על דעת ציבור המורים, הסכים לקיים ישיבות לאחר השעה 15:30, אזי יש לקזז את השעות של אותן ישיבות משעות המערכת באותו חודש, או בחודש שלאחר מכן . אם השעות תומכות ההוראה לא שובצו בסוף היום, אזי לא ניתן לקזז אותם ולכן יש להקפיד שלא לבצע כל עבודה או כל שיעור שהוא לאחר השעה 15:30 .
 3. פינות עבודה - מדינת ישראל התחייבה להקים פינות עבודה כדי לאפשר למורים בביה"ס לבצע את עבודתם בשעות תומכות ההוראה . פינות אלו לא נבנו כלל או שלא נבנו בצורה המאפשרת עבודה נאותה בביה"ס, דבר המאלץ מורים, אחרי 40 שעות בביה"ס, לקחת את העבודה הביתה. אנו פונים אליכם בבקשה להודיע למזכירי הסניפים על כל בי"ס בו אין פינות עבודה נאותות או שאין פינות עבודה כלל.
 4. בחינות מיצ"ב – הרינו חוזרים ומדגישים שאין כל חובה לבדוק מבחני מיצ"ב ללא תשלום. משרד החינוך משלם לבודקים חיצוניים של בחינות מיצ"ב ואין שום סיבה שמורים יעשו עבודה זו ללא תשלום! חשוב לציין כי איננו מתנגדים לביצוע המבחן. התנגדותנו היא לדרישה ממורים לבדוק אותו ללא תשלום.
 5. מיפויים – אנו עדים חדשות לבקרים לכך שמפמ"רים ומפקחים שונים - ובעקבותיהם גם גורמים אחרים - דורשים ממורים לעשות מיפויים בעקבות מבחנים שעשו. אין לעשות מיפויים אלו. זו אינה חובה והיא בגדר מעמסה על עבודת המורה ללא תמורה.
 6. דרגות - כזכור  לכם, רפורמת עוז לתמורה מאפשרת למורה שממלא תפקיד לצבור נקודות קרדיט. לאחר צבירת 10 נק' קרדיט מגיעה למורה תוספת שכר של 1.67 אחוזים. לא כל מורה מקפיד לוודא שקיבל נקודות קרדיט ובעקבות כך, את הדרגה. מדובר בכסף, תוספת שכר פנסיונית וחבל להפסיד אותה. להלן פירוט נקודות הקרדיט בה מתבצע התפקיד: 
רכז שכבה – 4 נקודות
רכז חינוך חברתי – 3 נקודות
רכז מקצוע – 3 נקודות
רכז הערכה ומדידה – 3 נקודות
רכז התאמות לבחינות בגרות 2.5 נקודות
רכז טיולים – 2.5 נקודות
מחנך כיתה - 2 נקודות