• (התנתק)
מילוי טופס 360 במסגרת התוכנית הלאומית בחטב
כ"ג סיון, תשע"ח
6 יוני, 2018 
 
שלמה חדד
יו"ר המחלקה הפרופסיונלית
  
מילוי טופס 360 במסגרת התוכנית הלאומית בחט"ב
מפניות של מורים מתברר שהם מתבקשים למלא טופס מעקב בית ספרי במסגרת התוכנית הלאומית.
ארגון המורים מתנגד למילוי הטופס, ומורה לחבריו לא למלאו.
המורים אינם פקידים, מאבחנים, פסיכולוגים וכו'...
לא מתפקידם של המורים למלא טפסים אלו והם לא הוכשרו לכך.
 
כניסה לרפורמה עוז לתמורה ויציאה מהרפורמה
בימים אלו מתקבלות תשובות ממשרד החינוך לפניות של מורים שביקשו להצטרף לרפורמה עוז לתמורה או לצאת ממנה.
אם בקשת המורה לא נענתה ניתן להגיש ערעור תוך 14 יום מיום ההחלטה.
אני ממליץ להתייעץ עם מזכיר/ת הסניף לפני הגשת הערעור.
 
שיבוץ מורה בשתי רפורמות
מורים ששובצו בבית ספר שש שנתי בשתי הרפורמות, "עוז לתמורה" ו"אופק חדש", במסגרת שאילה והשאלה, מקבלים את שכרם עפ"י תנאי כל רפורמה באופן יחסי להיקף משרתם.
חשוב לדעת כי מורים שמשובצים בהיקף של 1 – 3 ש"ש באחת מהרפורמות נפגעו בשכרם, ועל כן יש להתנגד ולבקש לעבוד לפחות מ- 4 שעות ומעלה במסגרת אחת מהרפורמות.
 
פורטל עובדי הוראה
מתקבלות פניות רבות של מורים בעניין דיווח שגוי של המעסיקים על היקפי העסקה, צבירת ימי מחלה, דרגה וכו'.
דיווחים שגויים של המעסיק למשרד החינוך גורמים נזקים כלכליים למורה, ועל כן אבקש להיכנס לפורטל עובדי הוראה באופן קבוע, ולעקוב אחר הדיווחים שנמסרים למשרד החינוך.
 
מעורבות חברתית
מחנכים מתבקשים ע"י מנהלים לבצע משימות בנושא מעורבות חברתית.
אנו שבים ומדגישים שאין זה מתפקידו של מחנך לטפל בנושא מעורבות חברתית.
 
יום חופשי
יום חופשי כשמו כן הוא - יום חופשי, ולכן אין אפשרות למנהל לחייב את המורה להגיע לעבודה ביום חופשי. מנהל ביה"ס צריך לתכנן את הישיבות, אספות הורים או כל פעילות אחרת בימים שהמורים עובדים.
מורה שמתבקש להגיע ביום חופשי לעבודה, ונענה לבקשה, זכאי לתשלום עבור יום עבודה מלא (8 שעות בעוז, 7 שעות באופק ו- 4 שעות בעולם הישן).
 
הסכם שכר
כידוע לכם, בחודש מרס 2018 חתם ארגון המורים על הסכם שכר שמתייחס לתקופה שמיום 1.9.17.
לאור שאלות רבות שמופנות אלינו בסוגיית הסכם השכר, הנני מפרט להלן את עיקרי השינויים שיהיו בשכר המורים בשנה הקרובה:
1. טבלת השכר המשולב של כל המורים שמקבלים את שכרם בעוז לתמורה, גדלה החל מיום 1.9.17 בשיעור של 18.212%, ובמקביל בוטלו התוספות שהיו קיימות בעבר ואשר כללו, בין היתר, את תוספת 87, תוספת 2001, תוספת 2011, תוספת שחיקה ותוספת אחוזית 2016.
טבלה זו תעודכן פעם נוספת ב- 1.12.18, בשיעור של 1.2%.
הסכם שכר זה מגדיל את שכרם הנמוך של המורים הוותיקים בשיעור דרמטי, כך ששכרו המתחיל של מורה בעל תואר ראשון ובעל ותק של שנה אחת יעמוד על סך של כ- 8000 ₪, ושכרו של מורה בעל תואר ראשון וּותק של 4 שנים יעמוד על סך של כ- 8400 ₪. השכר של המורים הוותיקים יגדל בכ- 850 ₪ במספר פעימות.
שכרם של מורים בעלי תואר שני עלה אף יותר.
 
2. טבלת השכר של המורים שמקבלים את שכרם במסגרת העולם הישן, תעודכן ע"י תוספת חדשה שמוגדרת: "תוספת מיזוג רכיבים", בשיעור של 18.951%, וגם היא משולמת ע"ח ביטול התוספות שהיו בעבר.
תוספת זו של מיזוג רכיבים תעודכן ביום 1.12.18 לשיעור של 20.378% (טבלת השכר תישאר כבעבר), והיא משולמת מיום 1.9.2017.
 
3. תוספת שקלית:
א. בהסכם השכר הופעל רכיב חדש שנקרא תוספת שקלית.
סכום התוספת השקלית למורה במשרה מלאה, ב- 1.9.17, עומד על סך של 601 ₪. החל מיום 1.1.18 עודכן הסכום והוא עומד על סך של 832.62 ₪. החל מיום 1.6.18 חל עדכון נוסף לסך של 963.11 ש"ח, והחל מיום 1.12.18 יעודכן הסכום לסך של 1022.40 ש"ח.
עדכונים נוספים יהיו גם בשנים 2019, 2020 ו- 2021 ועל כך נודיעכם במועדים הרלוונטיים.
ב. התוספת השקלית למורים שמקבלים שכרם ללא עוז לתמורה היא בסכומים שונים, מאחר שמורים בעולם הישן מקבלים, נוסף לתוספת השקלית, גם את תוספת 94 בסכום של 164 ₪.
 
להלן שיעורי התוספות השקליות למורים שאינם ברפורמה:
1.9.17 – 387.57 ₪
1.1.18 – 619.19 ₪
1.6.18 – 749.68 ₪
1.12.18 – 808.97 ₪.
         
4. שינויים נוספים שמופיעים בהסכם:
א. הגדלת גמול הייעוץ – יופעל רק מ- 1.1.20 לשיעור של 11% (במקום 9%) ומ- 1.1.21 לשיעור של 12%.
ב. תוספת של 3 גמולי תפקיד חדשים בשיעור של 6%. תוספת זו תופעל החל מיום 1.9.19.
להלן פירוט התפקידים: רכז טיולים, רכז פדגוגי, רכז השתלבות, רכז תקשוב, רכז בגרות, רכז משמעת.
ג. תוספת של יחידת גמול נוספת, כך שתקרת הגמולים תעמוד על 19 גמולים.
תוספת זו תופעל מ 1.9.19.