• (התנתק)
בחודש יוני ייערכו כנסים למתעתדים לפרוש בסוף שנה זו לפנסיה מוקדמת/ פנסיית גיל.


בחודש יוני ייערכו כנסים למתעתדים לפרוש בסוף שנה זו לפנסיה מוקדמת/ פנסיית גיל.
בירושלים: 23.6.2019
בחיפה: 24.6.2019
בתל אביב: 26.6.2019
המעוניינים להשתתף בכנסים מתבקשים להירשם ישירות אצל פקידות הסניפים בארגון המורים.
הרישום לכנסים ייעשה במהלך חודש מאי.