• (התנתק)
מכתב בנושא סכסוך עבודה לממונה הראשית על יחסי עבודה
כ"א - אייר - תשע"ט
26-מאי-19
 

לכבוד
עו"ד רבקה ורבנר
הממונה הראשית על יחסי עבודה
משרד העבודה והרווחה
רחוב בנק ישראל 5
ירושלים


הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל


הנני להודיעך כי ארגון המורים העי"ס מכריז על סכסוך עבודה בכל מערכת החינוך העי"ס, עקב פגיעה שרירותית בגמלאי הקרנות הוותיקות.


כידוע לך, החליטה הכנסת להעלות את גיל הפרישה של הנשים מגיל 62 לגיל 64, זאת בגין הארכת תוחלת החיים במדינה.


תשלומי העמיתים בקרן הפנסיה הוותיקה חושבו לפי תוחלת חיים מסויימת והקרנות חוייבו באיזון אקטארי, זאת כדי לאבטח את זכויות העמיתים.


יתרה מכך, המדינה הבטיחה רשת בטחון לקרנות הפנסיה הוותיקות ערב שינוי התקנונים שלהן, כדרישת הממשלה, בשיעור של 70 מיליארד ש"ח.


לצערי, ממשלת ישראל אינה עומדת בהבטחתה לרשת הביטחון ואף הקפיאה את ביצוע החלטות הכנסת להעלאת גיל הפרישה של הנשים ובכך יצרה נזק וגרעון אקטוארי לקרנות, אותו היא החליטה לתקן ע"י פגיעה בזכויות הגמלאים והפחתת הפנסיה שלהם, בגינה חסכו כל חייהם. המדינה היא זאת שגרמה למצב ואל לה לפגוע בחלשים ביותר, שאין להם כל אפשרות לשפר או לשמור על רמת חייהם.


בשל אשמת הממשלה ולאור הפגיעה החמורה בציבור הגמלאים וציבור העובדים אשר צריכים לצאת לגמלאות בקרוב, החליטה הנהלת ארגון המורים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בתום תקופת הצינון, במידה ולא תמצא דרך מוסכמת אתנו למניעת הפגיעה ברבבות הגמלאים, שרבים מהם חברים בארגון המורים העי"ס.        

 
 
                                          
 
 
העתקים:
ח"כ משה כחלון – שר האוצר
ח"כ חיים כץ – שר העבודה והרווחה
מר ערן יעקב  – ממונה על השכר והסכמי עבודה משרד האוצר
מר שמואל אבואב   – מנכ"ל  משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר השלטון המקומי

גב' חגית מגן – ממונה על תנאי העבודה מרכז השלטון המקומי
מנכ"לי רשתות החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים העל יסודיים

מזכירי סניפים ארגון המורים העל יסודיים
ועדי מורים
מנהלי בתי הספר