• (התנתק)
שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה האקדמית אחוה


שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המכללה האקדמית אחוה:

ההסכם נוגע אך ורק לסטודנטים במכללה אשר יתחילו ללמוד לתואר שני או לתעודת הוראה משנת הלימודים תש"פ.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ₪ בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תש"פ מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי תואר שני במסגרת התוכניות ללימודי תואר שני במכללת אחוה בשנה"ל תש"פ - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,500₪ מטעם המכללה.
מורה הזכאי למלגה בסך 3,000 ₪ בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תש"פ מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי תעודת הוראה במכללת אחוה בשנה"ל תש"פ - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,000 ₪ מטעם המכללה.
ארגון המורים גאה לשתף פעולה עם מכללת אחוה ורואה בבחירה בה "אחלה" בחירה שתניב למורים "אחלה" תוצאה!
לפרטים והרשמה: 08-8588154