• (התנתק)
ארגון המורים מכבד ומוקיר את כל צוותי החינוך בישראל.ארגון המורים מכבד ומוקיר את כל צוותי החינוך בישראל ובהם המורות והמורים, צוותי התחזוקה וציבור התלמידות והתלמידים בישראל, ללא כל קשר או אבחנה באשר למינם, צבעם, מגדרם, מוצאם, דתם ונטייתם המינית.


מורות ומורי ישראל מחנכים דורות של תלמידים לסבלנות, סובלנות וקבלה הדדית.

ארגון המורים עומד ויעמוד על כבודם של מי שעוסקים בחינוך בישראל באשר הם, ולא יאפשר אפליה משום סוג שהיא.