• (התנתק)
הכרזת סכסוך עבודה - שמירות בטיולים תוך פגיעה בתנאי עבודה 

י"ח אב, תשע"ט
 ‏19 אוגוסט, 2019

לכבוד

הגב' רבקה ורבנר, עו"ד
הממונה הראשית על יחסי עבודה
משרד העבודה
שלום רב,

 

הנדון: שמירות בטיולים תוך פגיעה בתנאי עבודה

הריני להודיעך כי ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים ובמכללות, החליט על הכרזת סכסוך עבודה בחטיבות העליונות שבחינוך העל יסודי במערכת החינוך בישראל, כפי שיפורט להלן:

  1. שמירות בטיולים – עובדי ההוראה בחינוך העל יסודי נאלצים בעל כורחם לבצע מטלות של שמירה לילית בפעילויות חוץ בית ספריות הכוללות לינה, וזאת לאחר עבודה מאומצת של 12-16 שעות בזמן בו הילדים ישנים. המדובר בתפקיד המוטל עליהם ללא שיש להם הכשרה לשמירה, ללא תגמול, ותוך פגיעה חמורה בעירנותם ובתנאי עבודתם. למרות פניות רבות בנושא, טרם נמצא פתרון וטרם הופסקה הפגיעה בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה.

  2. חוסר תום לב ביחסי עבודה – מזה תקופה ממושכת שפניות ארגון המורים לא נענות או מטופלות בסחבת משמעותית, תוך יצירת צעדים חד צדדיים בשטח בניגוד לעמדת הארגון. 

פניות רבות שבוצעו בנושא למשרד החינוך ולמעסיקים במטרה להימנע להכרזת סכסוך עבודה, לא נענו.

בנסיבות אלו, ללא פתרון המצב והפסקת הפגיעה בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה, ייאלץ ארגון המורים להפעיל את הסכסוך ולנקוט בצעדים ארגוניים בחטיבות העליונות.