• (התנתק)
לידיעת המורים פורשי בעלות בפנסיה מוקדמת ומקרנות וותיקות בלבד !!לידיעת המורים פורשי בעלות בפנסיה מוקדמת ומקרנות וותיקות בלבד !!
לידיעת המורים שאושרה פרישתם ועדיין לא קיבלו הטפסים למילוי ;
ניתן לפנות בטלפון 6667 * או 12226667 * ולבקש לקבל המסמכים למייל האישי או לגשת לסניף קרן הפנסיה בקרבת המגורים ולהצטייד באישור הפרישה.