• (התנתק)
הכרזת סכסוך עבודה - הכבדה שרירותית על עבודה המורה וטופסולוגיה 

י"ט אב, תשע"ט
20 אוגוסט, 2019

לכבוד

הגב' רבקה ורבנר, עו"ד
הממונה הראשית על יחסי עבודה
משרד העבודה
שלום רב,

 

הנדון: הכרזת סכסוך עבודה בחטיבות העליונות שבחינוך העל יסודי -
הכבדה שרירותית על עבודה המורה וטופסולוגיה


הריני להודיעך כי ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים ובמכללות, החליט על הכרזת סכסוך עבודה בחטיבות העליונות שבחינוך העל יסודי במערכת החינוך בישראל, כפי שיפורט להלן:

  1. הכבדה שרירותית על עבודת המורה ו"טופסולוגיה" – המורים בחטיבות העליונות בחינוך העל יסודי נדרשים למלא חדשות לבקרים טפסים שונים ללא שיש להם ידע מתאים, לרבות בתחום החינוך המיוחד. אין כל הידברות עם המורים בקשר לאותם טספים והמדובר במטלות המוטלות על עובדי ההוראה ללא הסדרה וללא הסכמה, באופן הפוגע בתנאי עבודתם ומטיל עליהם הכבדה ומעמסה בלתי מוצדקת. פניות רבות שבוצעו בעניים למשרד החינוך ולמעסיקים זוכות להתעלמות ולחוסר טיפול.

  2. 2. חוסר תום לב ביחסי עבודה – מזה תקופה ממושכת שפניות ארגון המורים לא נענות או מטופלות בסחבת משמעותית, תוך יצירת צעדים חד צדדיים בשטח בניגוד לעמדת הארגון. 

בנסיבות אלו, ללא פתרון המצב והפסקת הפגיעה בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה, ייאלץ ארגון המורים להפעיל את הסכסוך ולנקוט בצעדים ארגוניים בחטיבות העליונות.