• (התנתק)
הכרזת סכסוך עבודה - הסדרת פרישת עובדי בעלויות וחוסר תום לב ביחסי עבודה 

כ' אב, תשע"ט
21 אוגוסט, 2019

לכבוד

הגב' רבקה ורבנר, עו"ד
הממונה הראשית על יחסי עבודה
משרד העבודה
שלום רב,

 

הנדון: הכרזת סכסוך עבודה בחטיבות העליונות שבחינוך העל יסודי -
הסדרת פרישת עובדי בעלויות  וחוסר תום לב ביחסי עבודה

הריני להודיעך כי ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים ובמכללות, החליט על הכרזת סכסוך עבודה בחטיבות העליונות שבחינוך העל יסודי במערכת החינוך בישראל, כפי שיפורט להלן:

מזה תקופה ארוכה שמשרד החינוך והמעסיקים מסרבים לתקן אפליה בוטה בין עובדי הבעלויות בחטיבות העליונות בחינוך העי"ס המוכר שאינו רשמי – לבין עובדי מדינה בכל הנוגע לתנאי פרישתם והכל, למרות שקיים מקור תקציבי עליו סוכם עם ארגון המורים.

עובד מדינה מקבל בממוצע כ-200,000 ₪ יותר בפרישה מעובד בעלות בדמות חודשי הסתגלות וכו' באופן המאפשר לעובד מדינה לפרוש פרישה מוקדמת ובאופן המונע כן מעובד בעלות הנאלץ להישחק עד לגיל הפרישה החוקי.

קיים מקור תקציבי עליו הוסכם עם ארגון המורים המאפשר טיפול בסוגיה זו של פרישה מוקדמת של מורים אולם משרד החינוך והמעסיקים מסרבים לקבוע את המנגנון אשר יאפשר את ניצול הכסף.

במטרה להימנע מהכרזה על הסכסוך, פנה ארגון המורים במספר פניות בכתב והעלה את הנושא בישיבות אולם המדינה מתנהלת בחוסר תום לב ובגרירת רגליים ומסרבת להסדיר את הנושא.

חוסר תום לב ביחסי עבודה – מזה תקופה ממושכת שפניות ארגון המורים לא נענות או מטופלות בסחבת משמעותית, תוך יצירת צעדים חד צדדיים בשטח בניגוד לעמדת הארגון. 

בנסיבות אלו, ללא פתרון המצב והפסקת הפגיעה בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה, ייאלץ ארגון המורים להפעיל את הסכסוך ולנקוט בצעדים ארגוניים בחטיבות העליונות.