• (התנתק)
ממשיכים במאבק! צווי המניעה שקיבלנו לא פותרים אף בעיה. 

כ'ח אב, תשע"ט
29 אוגוסט, 2019

חבריי,

ממשיכים במאבק 

צווי המניעה שקיבלנו לא פותרים אף בעיה.

משרד החינוך והשלטון המקומי פועלים בכוחניות ולא מוכנים לכל פשרה שהוצעה להם ומתעקשים שנעבוד תחת צווים.


לא נסכים לטאטא את הבעיות מתחת לשטיח.

חמור מכך- עמדת המדינה ומרכז השלטון המקומי כפי שהוצגה בבית המשפט היא – שאין בעיה ובחדרי המורים! שהמורים חייבים לשמור בטיולים בלילות.

מעמד המורה אינו הפקר.

נודיע על הצעדים האופרטיביים בימים הקרובים.