• (התנתק)
מכתב לראש הממשלה בנושא שיפור מעמד המורה וסביבת העבודה


ב' אלול, תשע"ט
2 ספטמבר, 2019

מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
כבוד ראש הממשלה שלום רב,

הנדון: ניהול יחסי העבודה בין עובדי ההוראה במערכת החינוך בדרך של צווים שיפוטיים

הריני לפנות לכבודך בעניין שבנדון, בבקשה לייצר פתרונות אפשריים אחרים לניהול מערכת החינוך
בישראל, שלא באמצעות צווים שיפוטיים הניתנים על ידי בתי הדין לעבודה, השכם וערב, לבקשת משרד
החינוך ומרכז השלטון המקומי.
הפתרונות הללו הינם אפשריים, והוכחו ככאלו גם בעבר בממשלות קודמות.
בתקופת כהונתו של שר החינוך הקודם, מר נפתלי בנט, הופקרה מערכת החינוך לצערו הרב של ארגון
המורים, ותנאי עבודתם של עובדי ההוראה היו חשובים לו כקליפת השום. בחודש יוני 2019 מונה על ידך
כבוד הרב מר רפי פרץ לשר החינוך החדש, במקום השר בנט. פניותיי לשר החינוך לפתרונות הבעיות
במערכת החינוך, ובהם הדרישה הבסיסית לייצר לעובדי ההוראה סביבת עבודה ראויה – העלו חרס. כבוד
השר לא מגיב ולא משיב.
זאת ההזדמנות שלך להוכיח תמיכה בעובדי ההוראה, ולהראות שאתה שם את עובדי ההוראה בראש סדר
העדיפויות הלאומי. אתה אדם ראוי לעשות מעשה ולהשפיע מידית, וזה הזמן לפעול.
אני מאמין, כי הנך מודע לחשיבות הגדולה של מערכת חינוך מובילה והישגית למען עתיד ילדנו ולמען
שמירה על חוזקה הלאומי והכלכלי של מדינת ישראל מול האתגרים העומדים בפנינו, ואין זמן טוב יותר
מהיום לקבל החלטות למען החינוך של ילדנו.
ילדי ישראל לא יקבלו הזדמנות שנייה להיות בכיתה א' או ט' או י' וכיוצ"ב. מדובר בהזדמנות חד פעמית
עבורם שלא תחזור, ועליהם להיות במערכת חינוך ראויה, ערכית ואפקטיבית.
אי אפשר לקדם תלמיד כשהמורה שלו מושפע מכך שמשרד החינוך וממשלת ישראל לא מתייחסות אליו
בכבוד, ולמעשה בכלל.
אני מבקש ממך, כפי שממשלת ישראל עשתה גם בעבר, לקחת אחריות ולהתחייב בפני המורים התחייבות
שלטונית בלתי חוזרת לשיפור משמעותי של מעמד המורה בישראל ולשיפור מיידי של סביבת העבודה של
כל מורה בישראל, באופן שבו בתוך שנתיים – לכל מורה בישראל תהיה פינת עבודה שמכבדת את מעמדו
ומאפשרת לו להוביל את תלמידי ישראל להישגים וללמד בכבוד.
אני מצרף לך נוסח של התחייבות שלטונית, ומצפה ממך להשיב אלי.