• (התנתק)
איגרת עדכון מס' 2 - שמירה בטיוליםג' אלול, תשע"ט
3 ספטמבר 2019

חבריי שלום רב,

איגרת עדכון מס' 2

במקום לפתור בעיות שלא עולות כסף מתקציב המדינה, מתעקשים משרד החינוך, משרד האוצר והשלטון המקומי להוציא לנו צווי מניעה, תוך שהם מותירים את אותן הבעיות ללא פתרון.

אם אין אני לי מי לי? (פרקי אבות א' פס' יג')

דבר ראשון, אנו נתמודד עם נושא השמירה בטיולים. כדי שטיולים יצאו לפועל, אנו נדרוש ממנהלי בתיה"ס או לחילופין, מהבעלויות, שיתחייבו בכתב לארגון המורים שלא תהיה שמירת מורים בטיולים וכי בלילות יוכלו המורים לנוח ולישון. רק על סמך התחייבות כתובה של הבעלות או המנהל שתימסר לנו, נאשר את קיום הטיול. והיה ולא תתקבל התחייבות שכזו, הטיול המתוכנן לא יתבצע.
אם עד סוף ספטמבר לא ימצא פתרון מוסכם עמנו על אי שמירה ע"י המורים בטיולים, יופסקו כל הטיולים אחרי חג הסוכות!