• (התנתק)
הסכם מלגות ללימודי תעודת הוראה בתקשורת במכללה האקדמית גורדוןשיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין מכללה אקדמית גורדון
הסכם מלגות ללומדים לתעודת הוראה בתקשורת

המחלקה לקרן ידע של ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים פועלת להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ולצורך כך היא ממשיכה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה.

בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין מכללה אקדמית גורדון עבור הלומדים בחוג לתקשורת – לימודי תעודת הוראה.

על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 3,000 ₪ בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תש"ף מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי תעודת הוראה בתקשורת במכללת גורדון בשנה"ל תש"ף - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,000 ₪ מטעם המכללה, בכפוף לתקנוני המכללה ולנהליה.

אם מעניין אותך לדעת:
• איך מלמדים ילדים להבין פרסומות סמויות
• כיצד שינה הטלפון הסלולרי את אורח החיים שלנו
• באיזה אופן משמש הפייסבוק להבניית זהות של מתבגרים
• החוג לתקשורת הוא החוג שלך!

ליצירת קשר ופרטים נוספים ניתן לפנות למכללה האקדמית גורדון בטלפון: 04-8590111
שנה טובה ובהצלחה בלימודים.