• (התנתק)
הנחיות בנושא יציאה לטיולים ופעילויות במסגרת מסע ישראליכ"ג אלול, תשע"ט
23 ספטמבר 2019

איגרת עדכון
תזכורת בנושא יציאה לטיולים ופעילויות במסגרת מסע ישראלי

ברצוני לחזור ולהדגיש את מה שכבר כתבנו מספר פעמים בעבר בהזדמנויות שונות בנושא יציאה לטיולים ופעילויות במסגרת מסע ישראלי:
אין כל חובה לצאת לטיולים ו/או למסע ישראלי ו/או לסמינריונים למיניהם ו/או לפעילויות אחרות מחוץ לכותלי בית הספר, לאחר שעות הלימודים בהן משובץ המורה.

פעילויות אלו הן בגדר עבודה נוספת המתוגמלת בנפרד, ואין שום חובה הסכמית המחייבת את המורים להשתתף בהן.

יתרה מזאת, אין לקיים טיולים מכל סוג, ללא התחייבות בכתב של המנהל/המעסיק שמורים לא ישמרו בלילה ולא יעבדו בשבת, וזאת עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה.

אורכו של יום העבודה החוקי הוא בין 8 ל-9 שעות ולא יותר. מורה אשר יידרש לעבוד מעבר לכך, לצאת לטיול ו/או לפעילות אחרת מחוץ לשעות הלימודים – עליו לפנות למזכיר הסניף.