• (התנתק)
איגרת עדכון מס' 4א' חשון, תש"ף
‏30 אוקטובר, 2019
לכבוד
ציבור המורים העל יסודיים
עמיתים יקרים שלום רב,
איגרת עדכון מס' 4

1. מבחני המיצ"ב החדשים - במסיבת עיתונאים לפני יומיים פירט משרד החינוך את דבר הרפורמה בבחינות המיצ"ב. הואיל ולא שותפנו בתכנון מבחני המיצ"ב החדשים, איננו יכולים להתייחס בשלב זה לתוכנם כל עוד איננו יודעים במה מדובר.
אין ברצוננו בשלב זה לא להסכים ולא להתנגד לשינויים. לאחר שנלמד את הנושא נגיב על כך. עיקרון ברור אצלנו, כאיגוד מקצועי, הוא שלא לאפשר הטלת משימות חדשות ועבודה חדשה על מורים ללא תגמול. עם זאת, לא חכמה לצעוק "לא רוצים" כל עוד איננו יודעים את מלוא הפרטים.

2. ליווי תלמידים בטיולים, במסעות ובפעילויות אחרות מעבר לשעות הלימודים - עמדתנו הקטגורית היא שאין כל חובה הסכמית על כך שמורים חייבים ללוות תלמידים בטיולים. זו עבודה נוספת ויש לתגמל את המבצעים אותה תגמול נוסף.
מורים רבים רואים בליווי תלמידים לפעילויות אחרי הטיולים (מסעות, תיאטראות, סמינריונים וכד') ערך חינוכי ומבצעים עבודה זו למרות שאינם חייבים לעשותה. אין זה אומר שהם צריכים להיות שומרים בלילה, אין זה אומר שהם חייבים לעבוד בשבת, אין זה אומר שצריך לאפשר למעסיקים לנצל את מסירותנו לעבודתנו החינוכית ולהטיל עלינו גם שמירה וגם עבודה בשבת וזאת ללא תמורה. לא לשם כך הכשרנו את עצמנו באוניברסיטאות וקיבלנו תארים אקדמיים מתקדמים. לכן, כל מורה אשר יסרב ללוות תלמידים לטיולים, למסעות וכד' לא יפר בכך שום הסכם וארגון המורים ייתן לו גיבוי מלא.
קשה לבוא בקובלנות אל ארגון המורים על כך שכאשר המנהלים מחייבים את המורים לשמור בלילה או לעבוד בשבת וללא תגמול ולהמשיך לעשות עבודה זאת למרות שלא צריכים לעשות אותה.

3. עבודה בשעות אפקטיביות – תופעה זו הולכת ומתרחבת - וזה מסיבות ברורות. מורה שעובד עפ"י שעות אפקטיביות, עבודתו זולה יותר למעסיק. השכר לא כולל את כל תוספות השכר שניתנות עפ"י הסכמים קיבוציים וישנה גם פגיעה חמורה ביותר בזכויות - ימי מחלה, חופשות, פנסיה וכד'.
אנו פונים לכל אחד ואחת מכם ומבקשים להודיע למזכיר/ת הסניף אם אתם מועסקים בשעות אפקטיביות כדי לבטל את הפגיעה בכם. משרד החינוך מתקצב את בית הספר על שעות תקן ואין שום סיבה שבתי הספר "יעשו קופה" ע"י העסקת מורים בשעות אפקטיביות ויהפכו את עבודתם לעבודה זולה.