• (התנתק)
איגרת עדכון מס' 5 - הנחיות ליווי תלמידים בטיוליםט' חשון, תש"פ
7 נובמבר, 2019

עמיתים יקרים
שלום רב,
איגרת עדכון מס' 5

• ליווי תלמידים בטיולים, במסעות ובפעילויות אחרות מעבר לשעות הלימודים - עמדתנו הקטגורית היא שאין כל חובה הסכמית על כך שמורים חייבים ללוות תלמידים בטיולים. זו עבודה נוספת ואם מבצעים אותה מתוגמלים בנוסף. אם לא עושים אותה לא זכאים לתשלום.
מורים רבים רואים בליווי תלמידים לפעילויות אחרי הלימודים, כגון מסעות, תיאטראות, סמינריונים וכד', ערך חינוכי ומבצעים עבודה זו למרות שאינם חייבים לבצעה. אין זה אומר שהם צריכים להיות שומרים בלילה, אין זה אומר שהם חייבים לעבוד בשבת. אין זה אומר שצריך לאפשר למעסיקים לנצל את מסירותנו לעבודתנו החינוכית בכך שיטילו עלינו גם שמירה וגם עבודה בשבת וללא תמורה. לא לשם כך הכשרנו את עצמנו באוניברסיטאות וקיבלנו תארים אקדמיים מתקדמים. לכן כל מורה אשר יסרב ללוות תלמידים לטיולים, מסעות וכד' לא יפר בכך שום הסכם וארגון המורים ייתן לו גיבוי מלא. קשה לבוא בקובלנות אל ארגון המורים על כך שהמנהלים מחייבים את המורים לשמור בלילה או לעבוד בשבת וללא תגמול כאשר המורים ממשיכים לעשות עבודה זו למרות שלא צריכים לעשות אותה.

למרות האמור לעיל, אם מורה מסכים בכל זאת לצאת לטיול או למסע או לכל פעילות אחרת למרות שהוא לא חייב לעשות זאת, יש לזכור שיום הפעילות לא יתחיל לפני השעה 07:00 בבוקר ויסתיים אחרי 8 שעות עבודה. אם המורה עובד יותר, אזי את השעות הנוספות הללו יש לקזז מהמחויבות של המורה במשך החודש השוטף. בשום אופן אין לשמור בלילה ואין לעבוד בשבת.

יש להודיע לנו אם מאלצים אתכם לשמור בלילה או לעבוד בשבת ואנחנו נטפל בכך פרטנית.