• (התנתק)
איגרת מספר 6 - ההתמדה משתלמתי"ט חשון, תש"פ
17 נובמבר, 2019

חברים יקרים  
שלום רב,

איגרת מספר 6  - ההתמדה משתלמת

מורים ששלחו מידע על מצב פינות העבודה והתנאים הפיזיים בחדרי המורים בהם הם נאלצים לעבוד, גרמו לכך שמשרד החינוך לא היה יכול להתעלם מכמות הפניות המפורטות והחליט להשקיע 30 מיליון ₪ כבר בשנת הכספים 2019 (בחודשיים הקרובים) לצורך שיפור התנאים הפיזיים בחדרי המורים.

תכנית זו לא תסתכם רק באותם 30 מיליון ש"ח. זה רק השלב הראשון. היא תימשך גם בשנת 2020 ובשנים שתבאנה אחריה.

אנא עדכנו אותנו באמצעות מזכירי הסניפים בדבר תחילת שיפור התנאים הפיזיים שבהם נאלצים המורים לעבוד בבתי הספר (פינות עבודה, שירותים, חדרי מורים וכד'), על מנת שנוכל לנהל מעקב מתמיד בעניין זה.

לידיעתכם: משרד החינוך פרסם "קול קורא" ובו קריאה לבתי הספר להודיע בדחיפות (עד סוף החודש) על צרכיהם (על מנהלי בתי הספר לדווח לבעלויות על הצרכים, והבעלויות הן שתגשנה את הבקשה למשרד החינוך).

להלן קישור לקול הקורא:
http://bit.ly/37qodYi

מי שלא יודיע על כך בזמן, יידחה לרשימה הבאה של שנת 2020. אנא הזדרזו.

לפרטי יצירת קשר עם הסניפים לחצו כאן