• (התנתק)
איגרת אישית למורים בחטיבות בינייםי' כסלו, תש"פ
8 דצמבר, 2019
חוזר למורי חטיבות הביניים
שלום רב,

איגרת אישית לעדכון 

הובא לידיעתנו כי לאחרונה מסתובבים בבתי"ס אנשים הפועלים מטעם הסתדרות המורים וטוענים בפני מורי חט"ב החברים בארגון המורים כי אל להם להיות חברים בארגון וזאת מאחר ש"ארגון המורים אינו ארגון יציג ועל כן אינו יכול לעזור להם".

אין באמירה זו אמת, אף אחד לא קבע שארגון המורים אינו יציג. שאלה זאת נידונה בבית הדין הארצי לעבודה בעקבות התביעה אותה הגיש ארגון המורים, שמטרתה לאפשר לכל מורי חט"ב לזכות בכל התנאים מהם נהנים מורי החטיבה העליונה. אף אחד אינו יכול למנוע מארגון המורים להמשיך ולטפל בכל אחת ואחד מחבריו בכל בעיה שמתעוררת.

אותם אנשים שמפיצים זאת עושים את הדבר רק מסיבות שיווקיות, מתוך רצון לשכנע מורים חברי ארגון המורים לעזוב ולהצטרף להסתדרות המורים .
במדינת ישראל יש חופש התארגנות וכל מורה רשאי להצטרף לארגון שבו הוא חפץ ולפני שהוא מקבל החלטה מעין זו, רצוי שיבדוק היטב אם לא משקרים לו ומה האינטרס הכלכלי של "המשכנעים מטעם" המסתובבים בבתיה"ס .
נמשיך לעמוד לרשות כל חברה וחבר בכל נושא ובכל תחום – פרופסיונלי, משפטי, פנסיוני, ביטוחי, תרבות, רווחה ועוד.