• (התנתק)
טיול עומק למרוקוהעמותה הפדגוגית
טיול עומק למרוקו

סבסוד של 1000 ₪ לחברי העמותה הפדגוגית.
הטיול יתקיים בשני מועדים: אפריל 2020 ויולי 2020.
ניתן לצרף בן זוג שאינו חבר הארגון.
ההרשמה למועד הראשון, אפריל 2020, הסתיימה.
וההרשמה למועד יולי 2020 נמשכת.
לתוכנית הטיול ותנאי ההרשמה לחצו כאן