• (התנתק)
מכתב למנכ''ל משרד החינוךי"ד כסלו, תש"פ
12 דצמבר, 2019

לכבוד
מר שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך
שלום רב,

לפני כשנה העלינו בפניך את טענותינו בעניין ביצוע רפורמה בחינוך המיוחד. אין ספק בליבי שאתה זוכר אם לא את כולן, לפחות את מקצתן. אפילו הסכמת עם חלק מהן וסיכמת שהחלטתך לבצע את הפיילוט במחוז הצפון היא כדי להיוודע לכל התקלות שהתגלו בזמן הניסוי. אף הבטחת שתשתף אותנו במעקב אחר הניסוי.
לצערי הרב, עד היום לא קרה דבר.
יתר על כן, הסכמת עם טענותינו על ריבוי הטופסולוגיה שמורה / מחנך מחויב למלא והתחייבת שהדבר ייבדק ויסוכם עמנו. גם בסוגיה זו לא נעשה דבר.
אנו רואים זאת בחומרה. אם לא תקוים הבטחתך, נאלץ לנקוט בצעדים אופרטיביים בנדון