• (התנתק)
עדכון חשוב למורים הזכאים לגמול 19גמול 19

מורה שהשתלם בשנה"ל תשע"ט וצבר את הגמול ה-19, זכאי לקבלו החל מחודש ספטמבר 2019.

עד כה לא ניתן היה להנפיק את נתוני ההעסקה הכוללים גם את הגמול ה-19 (למי שזכאי) וזאת עקב בעיית מחשוב של משרד החינוך. לפני מספר ימים נפתרה הבעיה ומורים הזכאים לגמול ה- 19 מתבקשים להעביר למעסיק בהקדם את נתוני ההעסקה הכוללים את הגמול הנ"ל, על מנת לקבלת את תוספת השכר בגינו.

התשלום הינו רטרואקטיבי החל מ- 01.09.19.