• (התנתק)
פנסיה מוקדמת מבעלויותפנסיה מוקדמת מבעלויות

מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת מבעלויות, מגיל 50 ואילך, צריכים למלא טפסים באופן מקוון ישירות באתר משרד החינוך עד יום 31.05.2021.
קישור ישיר - http://bit.ly/2HY0Mdm 
או להיכנס לפורטל עובדי הוראה > מרחב מנהלי > פנסיה והפסקת עבודה > פרישה מוקדמת מבעלות.

יש לקרוא היטב ובעיון את ההנחיות ורק לאחר מכן למלא את הטפסים, כולל סריקתם ושליחתם:
** תלוש שכר לשנת 2021
** דוח רבעוני / שנתי מכל קרן (ספטמבר – דצמבר 2020)
** מילוי טופס ייפוי כוח מקרן ותיקה/חדשה
** אישור על רצף זכויות / הקפאה (אם יש).

לקבלת קוד וסיסמה ניתן להתקשר למוקד 03-9298888.
מורה הנתקל בבעיה במילוי הטפסים בפורטל, ייעזר טלפונית במוקד: 073-3983960 או 6552*
ניתן להיעזר גם במוקד ארגון המורים, בטלפון 3670*
או אצל הפקידה בסניף ארגון המורים שאליו שייך המורה.

המסמכים יועברו מפורטל עובדי הוראה אל המחלקה לפנסיה בארגון המורים.
ג'ני, רכזת המחלקה, תבדוק את הטפסים, ואם יימצא חסר כלשהו, תעדכן אתכם (אין צורך להתקשר ולוודא את קבלת המסמכים). לאחר הבדיקה יועברו הטפסים לוועדה פריטטית במשרד החינוך בירושלים. במהלך החודשים מאי-יוני תשלח ג'ני את האישור על קבלת הטפסים והעברתם לוועדה בירושלים.
תשובות תתקבלנה במהלך המחצית השנייה של חודש יולי.

כנסים לפורשים
בחודש יוני יתקיימו כנסים למורים המתעתדים לפרוש השנה (הן ממשרד החינוך הן מבעלויות) לפנסיית גיל או לפנסיה מוקדמת. על מועדי הכנסים ומקומם ניידע בהמשך.