• (התנתק)
מכתב למנכל משרד החינוך בנושא תשלום שכר למורים בבידודז' אדר, תש"פ
‏3 מרץ, 2020


לכבוד
מר שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך

מכובדי שלום רב,

הנדון: תשלום שכר למורים

עקב הוראות הממשלה בנושא בידוד תלמידים ומורים שהיו חשופים לנגיף הקורונה יש מורים שנאלצים להיעדר מהעבודה בשל כך, שלא באשמתם.
מורים אלו שנעדרים מהעבודה נחשפים לנגיף בשל עבודתם ולכן אין שום סיבה להוריד משכרם עקב הבידוד שנעשה בכפייה.
לפיכך אבקשך להורות למנהלי המחוזות ולבעלויות השונות שלא לנכות משכרם.