• (התנתק)
מידע בנושא בקשת חל''ת / חזרה מחל''ת בשנת תשפ''א

 

בקשה לחל"ת בשנה"ל תשפ"א
עובד/ת הוראה המבקש/ת לצאת לחופשה לצורך שבתון או לצורך אחר בשנת
הלימודים תשפ"א מתבקש/ת להגיש בקשה בכתב למעסיק עד 31.3.20.
יש לדאוג לקבלת אישור מהמעסיק, בכתב, על קבלת הבקשה.

מורים המועסקים ע"י משרד החינוך עליהם להגיש את הבקשה באמצעות פורטל עובדי הוראה באתר משרד החינוך.
נוסף לכך יש לעדכן את מנהל ביה"ס.
עובד הוראה בחופשה ללא תשלום צריך לדאוג בעצמו לרציפות הזכויות הסוציאליות שלו (פנסיה, ביטוח לאומי וכו')
מורים היוצאים לחל"ת לצורך שבתון מתבקשים לבדוק את זכאותם לשנת שבתון
בקרן ההשתלמות טרם בקשתם לחל"ת.
עובד/ה הוראה בשבתון זכאי/ת לחזור לביה"ס בו הועסק/ה לפני היציאה
לשבתון.

בקשה על חזרה לעבודה בתום החל"ת
מורים שנמצאים בחל"ת בשנה"ל הנוכחית חייבים להודיע למעסיק בכתב עד
לתאריך 31.3.20 על חזרתם לעבודה. במקביל יש לעדכן את מנהל ביה"ס.
מורים שלא יעשו זאת במועד עלולים להסתכן בכך שהמעסיק יסרב להחזירם לעבודה.