• (התנתק)
הודעה למורים הנדרשים בבידוד

 
חברות וחברים יקרים,
ארגון המורים העל יסודיים נוהג על פי הוראות משרד הבריאות, שהוא הגוף המוסמך במדינת ישראל לקבל החלטות בנושאי בריאות.
החל מה-9 במרס, כל חוזר מחו"ל צריך להימצא 14 ימים בבידוד.
אם ידוע למורים על תלמידים שחזרו מחו"ל לאחר מועד זה ממדינה כלשהי ואינם בבידוד, יש להודיע על כך לתלמידים ולהוריהם.
במקביל, יש להעביר ידיעה זו לגורמים המוסמכים בהנהלת בית הספר אשר תפעל על פי הנחיות משרדי הבריאות והחינוך.

מורים שאולצו להיות בבידוד בביתם נדאג שלא ינוכה מהם שכר ולא ימי מחלה.
ימי מחלה מנכים רק מחולים ולא מאנשים שאולצו להישאר בביתם על ידי השלטונות.