• (התנתק)
ביטול סמינר טרום פסח באילת


בעקבות ההנחיות של משרד הבריאות אנו מבקשים להודיע על ביטול סמינר טרום פסח אילת, כל המורים יזוכו.
מאחלים לכל חברינו בריאות שלמה