• (התנתק)
איגרת עדכון למורים מס' 9כ"ב אדר, תש"פ
‏18 מרץ, 2020

איגרת עדכון למורים מס' 9

חברים יקרים שלום רב,
לפני מספר ימים שלחתי את איגרת מס' 8, במטרה להסביר את המצב ולהרגיע את המורים וכל זאת כתוצאה מחרושת של שמועות שהופצו ויצרו מתח מיותר.
איגרת זאת עזרה לזמן קצר, אך אתמול החל גל נוסף של שמועות שהפעם התבססו על אמירה מכוונת של מנכ"ל משרד האוצר שהודיע כי "תשלום שכר המורים לא על השולחן".
מטרת אמירה זו, אין בה יותר מאשר "אוויר חם" המשוחרר על ידו.
במה בעצם מדובר? הממשלה החליטה שעל מנכ"לי המשרדים ועל מנהלי החברות לדלל את מס' העובדים במקומות העבודה ולהעבירם ככל האפשר לעבודה מהבית.
במקום בו לא ניתן לעשות את העבודה מהבית, הוצע להוציא את העובדים לחופשה בתשלום על חשבון הביטוח הלאומי ו/או ימי החופשה ו/או ימי המחלה (חל"ת).
עבור עבודה צריך לשלם שכר וזה מה שסוכם עמנו.
אם כך, מה היא מטרת מנכ"ל משרד האוצר באמירתו המתפרשת כאילו מורים לא יקבלו שכר?

התשובה ברורה:
קשה היום למשרד האוצר ולממשלת ישראל, במצב הקשה בו נמצאת מדינת ישראל, להודיע למורים להפסיק לעבוד מהבית, דווקא כאשר עבודתם והמסגרת החינוכית שהם יוצרים חיוניות ביותר.
אמירה זו באה במטרה ליצור אנדרלמוסיה שתגרור הוראה של ארגון המורים שאם כך הוא המצב, יש להפסיק לעבוד מהבית ובכך לספק תירוץ שלא לשלם למורים את שכרם. לא רק זאת, אלא גם להאשים בכך את המורים ואת הארגון המייצג אותם בהפקרת הילדים.
אנחנו לא נשתתף ב"תרגיל" הזה שהם עושים. בזמנים קשים אלו הופכת עבודת המורים לעוד יותר חשובה, חיונית ונחוצה. זו היא תשובתנו.
אנו נמשיך לעבוד מהבית למען תלמידינו ונאבק בכל האמצעים העומדים לרשותנו על תשלום השכר בשל עבודה זאת. לא נפסיק לעבוד מהבית עד שמנכ"ל משרד החינוך ידרוש זאת או יודיע על כך.
דרישתו של מנכ"ל משרד האוצר, לוויתור של שבועיים מחופשת המורים, באה כדי לרצות את ההורים אשר שילמו לגני הילדים ואשר מתמודדים כעת עם ילדים בבית, בכך שנותנים להם שבועיים נוספים בסוף שנת הלימודים במקום הקייטנות.

אני פונה אליכם שוב לטובת העניין ומבקש מכם לא להאמין לחרושת השמועות, ל"בלוני הניסוי" ולהפרחת "אוויר חם" מצד משרד האוצר. יש להתבסס אך ורק על הוראות רשמיות היוצאות מארגון המורים באופן מסודר.
הואיל והמצב מאוד דינמי נמשיך לעדכן אתכם כאשר תהיינה חדשות הראויות לציון.