• (התנתק)
מכתב למנכל משרד החינוך בנושא לימודים מהביתכ"ז אדר, תש"פ
23 מרץ, 2020
לכבוד:
מר שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך

מכובדי שלום רב,

הנדון: לימודים מהבית

הפסקת הלימודים מהבית בגנים, בבתי"ס יסודיים ובחט"ב היא מעשה פסול וחסר אחריות שפוגע קשות בתלמידי ישראל.
ההחלטה של משרד האוצר להפסיק את הלימודים מהבית בגנים, ביסודי ובחט"ב תלושה מהמציאות החינוכית והאנושית.
החלטה זו נגרמה, כפי הנראה, כתוצאה מהסכמה עם הסתדרות המורים, שמטרתה לרצות את ההסתדרות הכללית אשר סיכמה עם משרד האוצר על הוצאת הסקטור הציבורי לחופשה מאולצת.
אולם, אין זה המצב לגבי מערכת החינוך. המורים ממשיכים ללמד מהבית בכל שכבות הגיל ובכל הרמות. לא כל שכן, בחינוך העל יסודי שתוצאותיו מדידות.

ארגון המורים העל יסודיים מתנגד להפסקת ההוראה מהבית כפי שהסכימה הסתדרות המורים. המדינה לא חוסכת כסף על ידי הפסקת ההוראה מהבית ולא מרוויחה כלכלית דבר תוצאה מדחיית העבודה החינוכית והלימודית לעתיד כלשהו לא ברור.

דווקא כעת, כאשר המדינה נמצאת במשבר והתלמידים והוריהם ספונים בביתם, קיים צורך חיוני להפעיל למידה מרחוק אליה התכוננו במשך שנים רבות.
דווקא כעת, לאחר כל כך הרבה השתלמויות בתחום, בניית אולפנים, מערכי שיעור והשקעות במיליוני שקלים רבים, נדרש להפעיל את המערכת הזאת על "רטוב".
בפועל, נרתעים ולא פועלים בגלל שיקולים לא ענייניים הספוגים בשיקולים פוליטיים קצרים של מקבלי ההחלטות באוצר.
דווקא בתקופת משבר זאת אין כמו יצירת מסגרת לימודית, אוירה לימודית, סדר יום קבוע עבור תלמידנו ומניעת יציאתם לרחובות. אין כעת גורם כמערך החינוך שפועל לטובת התלמידים, ההורים והמדינה באמצעות המשך הלימוד מהבית.
בהזדמנות זו, אנו קוראים להסתדרות המורים לחזור בהם מההסכמה שנתנו למשרד האוצר להפסיק את העבודה מהבית.

אין בהפסקת העבודה מהבית כל תועלת. מדובר בעיוות חמור על גבם של התלמידים. ההורים והמורים צריכים להיאבק ביחד עם משרד החינוך נגד תופעה פסולה זו .
משרד החינוך אשר השקיע שנים של עבודה על הכנת המערכת הלימודית מהבית, למצבי חירום, מודע לנזק העצום שנגרם ויגרם למערכת החינוך ולכן לא מובן כלל מדוע לא נשמע קולו ברמה בתמיכה במערכת החינוך במורים, בתלמידים ובהורים שכולם לחוצים מהמשבר הקיים במדינה.

אנו קוראים לכל המורים להצטרף למאבק זה ובמיוחד למורי חטיבות הביניים כי הם חלק אינטגרלי מהחינוך העל יסודי ומבית הספר השש שנתי, שלא יהיה אפשרי להפעילו בעתיד עקב פיצולו הארגוני כעת.

מר אבואב,
באשר לחינוך העל יסודי, בכיתות י' - י"ד ממשיכים לעבוד כרגיל מהבית במטרה להכין את התלמידים לבגרויות, מבחני הסמכה בחינוך הטכנולוגי, מבחני גמר ופרויקטים, וזאת בזמן המועט יחסית שעומד לרשותנו עד לסיום שנת הלימודים ובחינות הבגרות.
כרגיל ,גם אם לא נספיק את כל החומר, הרי שכפי שעשינו גם בשנים קודמות, נמשיך לתגבר את תלמידנו במרתונים נוספים ובעבודה פרטנית.
בתקווה שמצב החירום בו נמצאת המדינה יסתיים בהקדם קצר ונוכל לחזור לעבודה בבתי הספר.

בברכה לבבית,