• (התנתק)
ממשיכים ללמד מהבית
כ"ז אדר, תש"פ
23 מרץ, 2020

בדין ודברים עם משרדי האוצר והחינוך הוסכם שחברי ארגון המורים ימשיכו ללמד מהבית את תלמידי החטיבות העליונות, בעל יסודיים. כמו כן הוסכם שכמו שהיה בעבר, המורים יתגברו שעות לימוד לתלמידים שניגשים למבחני בגרות ומבחני גמר בחינוך במקצועי וסיום פרויקטים  לפני מועד המבחנים וגם למבחנים שיתקיימו אחרי סיום שנת הלימודים.
בעניין הלמידה בחטיבות הביניים הוחלט להמשיך את השיחות עם משרדי האוצר והחינוך.