• (התנתק)
מכתב לרוה''מ בנימין נתניהו בנושא מערכת החינוך בתקופת מגפת הקורונהכ"ח אדר, תש"פ
24 מרץ, 2020
לכבוד:
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל

מכובדי שלום רב,

הנדון: מערכת החינוך בתקופת מגפת הקורונה

אני מתנצל מראש על כך שבימים טרופים אלו שבהם אתה כה עמוס ועוסק בכל כך הרבה נושאים, אני פונה אליך בנושא מערכת החינוך והתמודדותה עם מגפת הקורונה.

בעיני, ואני חושב שגם בעיניך, מערכת החינוך איננה רק מחנכת ומלמדת ומכינה את הדור הבא של מדינת ישראל, אלא אף מהווה, בימים אלו, סלע של יציבות במדינת ישראל.
דווקא בתקופה זו, שבה כולם ספונים בביתם ומוסדות החינוך סגורים, צריך ונדרש להמשיך להפעיל את המסגרת החינוך היציבה ולשמור על מתח הלימוד של תלמידי ישראל.

סדר יום קבוע ויציב באמצעות הפעלת מערכת החינוך מהבית באופן מקוון – הנו צו השעה. אנו ערוכים לכך ונכונים להמשיך ללמד את תלמידנו הזקוקים לנו, במיוחד בשעות קשות שכאלה ובתקופת משבר כזו.

צר לי מאד על הפסקת ההוראה מהבית בחינוך היסודי ולתלמידי כיתות ז', ח' ו-ט', אשר אמורים להימצא, בתקופה זו של השנה, בהכנות לקראת המשך הלימודים בכיתות הגבוהות של בית הספר ובחינות הבגרות. ההחלטה על הפסקת רצף הלימודים וניתוק הקשר הפדגוגי עם התלמידים בכיתות אלה, איננה נובעת משיקולים פדגוגיים משום סוג, אלא להיפך, סותרת את עמדתו של משרד החינוך.

כידוע, אנו ממשיכים ללמד ולהפעיל את תלמידנו בכיתות י', יא, יב',יג', ו-יד' מהבית, ואין כל מניעה מבחינתנו לעשות זאת כך גם עבור תלמידינו בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט', שהם חלק אינטגרלי ממערכת החינוך העל יסודית ואין להותירם מאחור.

אנו מבקשים שתאפשר לנו להמשיך את ההוראה מהבית בכל כיתות בתי הספר העל יסודיים וכן תנחה להפעיל גם את תלמידי ז'-ט' כפי שמופעלים תלמידי י'-יב' ו-יג'-יד'.

כבוד ראש הממשלה, רק אתה יכול לקבל החלטה שתתגבר על החלטה אומללה שפוגעת בתלמידים ובמערכת החינוך כולה, דווקא בימים טרופים אלה, החלטה שלצערנו התקבלה ללא ראייה לטווח הרחוק.